Prawa autorskie

Jeżeli uważają Państwo, że jakieś materiały na stronie Art Experts naruszają prawa autorskie, prosimy o kontakt z Art Experts (info@artexpertswebsite.com) podając następujące informacje:

(a) elektroniczny lub fizyczny podpis osoby autoryzowanej do występowania w imieniu właściciela praw autorskich.

(b) opis pracy chronionej prawami autorskimi, które według Państwa zostały naruszone.

(c) opis lokalizacji na stronie Art Experts, gdzie znajdują się materiały, których prawa autorskie zostały naruszone.

(d) oświadczenie, że działają Państwo w dobrej wierze oraz, że są przekonani, iż podważane wykorzystanie materiałów nie zostało autoryzowane przez właściciela.

(e) oświadczenie złożone przez Państwa pod karą krzywoprzysięstwa, iż informacje podane w powiadomieniu o naruszeniu są dokładne i że występują Państwo jako właściciel praw autorskich lub są uprawnieni do działania w jego imieniu.

(f) adres, numer telefonu i adres email.