Bestyrkande

Om du äger en målning som saknar äkthetsintyg och du vill sälja den, försäkra den eller donera den i utbyte mot ett skatteavdrag måste du kunna bevisa att det verkligen rör sig om ett ursprungligt och autentiskt verk av konstnären i fråga. Och om du på samma sätt funderar på att köpa en målning eller ta emot en till ett visst värde, till exempel vid ett arvsskifte eller i samband med en skilsmässa, bör du vara hundraprocentigt säker på att målningen verkligen är det värdefulla konstverk du betalar för eller tar emot till det angivna värdet.

För de flesta människor är det inte känt hur bestyrkandet verkligen går till och det är det inte ens för många gallerister, konstvärderare, konstprofessorer och andra konstvetare. Om du skulle fråga de flesta av dem skulle du få höra några vaga påståenden om penseldrag och härkomst.

Faktum är att bestyrkandet av konstverk är något som inte lärs ut, varken på högskolor eller på universitet. Mycket litet har skrivits om ämnet i form av systematiska tillvägagångssätt och metodologier. Även om pressen gärna skriver om den "framkantsteknologi" som används vid bestyrkandet är verkligheten den att testerna sällan kan bestyrka ett konstverk. Det materialtesterna vanligtvis klarar av är att visa att en målning inte är en sentida förfalskning. Testerna utesluter ett antal saker. Rembrandt Research Project arbetade i 40 år med obegränsad tillgång till världens mest avancerade teknologi. Det här är vad dessa de främsta av konstexperter till slut kunde meddela: "med hjälp av röntgen och andra radiografimetoder kunde experter på analyser av underlag och färgprov, samt analys av träramar och dukar, visa att de resultat man hittills fått fram genom dessa forskningsmetoder applicerade på Rembrandt har gett litet av betydelse för att kunna avgöra äktheten."

Och där har du det: "Litet av betydelse för att kunna avgöra äktheten." De små laboratorier som fakturerar några tusen dollar för sina test vill ju förstås att du ska tro att ett test av materialet är rätt metod. Verkligheten är den att hundratals kunder har kommit till oss med sina pigmentanalyser och röntgenplåtar och infraröda reflektografier, och trots att de kanske har spenderat tusentals dollar på de här testerna vet de fortfarande inte om målningarna är äkta.

Några tester är ibland användbara när man vill kontrollera något specifikt, när det finns ett särskilt skäl, ett exakt syfte för ett givet test. När det här är fallet använder vi givetvis dessa test. Men på det stora hela avgörs inte äktheten i laboratoriet, vilket gruppen av Rembrandtexperter noterade, utan snarare i biblioteket och framför målningen, eller genom att undersöka och jämföra högupplösta foton av den, möjligen med hjälp av specialiserad mjukvara för bildanalys.

Hur är det med familjeexperterna? Konstexpertisen överförs inte med hjälp av DNA. Tror du att barnbarnet kan flyga ett plan för att farfar var pilot? Situationen är densamma när det handlar om att ge ett äkthetsintyg på en målning av farfadern.

Hur ligger det till med stiftelserna? Sanningen är den att stiftelserna inte har skapats för det allmännas bästa eller för den avlidne konstnärens ära och berömmelse, utan för att hjälpa familjen och intresserade handlare att tjäna mer pengar och att skydda sin investering genom att kontrollera och manipulera marknaden för konstnären i fråga. Vissa stiftelser är avgjort mer kompetenta och ärliga än andra. Skälet till varför auktionsförrättarna gillar stiftelserna är för att äkthetsansvaret då ligger hos stiftelsen.

Vår rekommendation är att du söker upp en stiftelse så snart du har fått klart för dig att verket är äkta. Presentera ditt fall grundligt. Gör det svårt eller omöjligt för stiftelsen att inte godkänna din målning. Ansök inte om en uppfattning likt ett villigt offer med både händerna och fötterna bakbundna. Visa att du har gjort grundarbetet, att du vet att din målning är äkta, att analyserna och forskningen redan är gjord. Om du presenterar ett solklart fall kommer de för det mesta att hålla med och bekräfta äktheten.

Vad ska man säga om de bestyrkare som gör reklam för sina "hemliga metoder" eller "hemliga datorteknologi"? Det låter mer som kvartersrestaurangens hemliga såsingrediens. Sådant kommer förmodligen i framtiden, men än så länge kan datorerna inte bestyrka äktheten och det finns dessvärre inga "hemliga metoder".

Det finns mycket mer att säga om bestyrkandet av målningar och andra konstverk, men det kan vi diskutera när du hör av dig, när vi har sett fotona och fått en uppfattning om vad du har och vad vi behöver för att kunna hjälpa dig.

Kontakta oss på mb@artexpertswebsite.com för mer information.