Copyright

Om du anser att något material på Art Experts:s webbplats gör intrång på din copyright ber vi dig kontakta Art Experts (mb@artexpertswebsite.com) och att du då lämnar följande information:

(a) en elektronisk eller fysisk signatur från den person som är bemyndigad att agera för copyrightinnehavarens räkning.

(b) en beskrivning av det copyrightskyddade verk som du anser har gjorts intrång på.

(c) en beskrivning av var det copyrightskyddade materialet befinner sig på Art Experts webbplats.

(d) ett yttrande i god tro om att den omtvistade användningen inte är godkänd av copyrightinnehavaren.

(e) en sanningsförsäkran från dig att informationen i din anmärkning om copyrightintrång är riktig och att du är copyrightinnehavaren eller är bemyndigad att agera för copyrightinnehavarens räkning.

(f) Din adress, telefonnummer och e-postadress.