Undersökningen av din målning

Vi bestämmer en tid med dig så att vi kan undersöka din målning som ett sista steg i äkthetsbevisningen.

Med hjälp av teknologiskt avancerad digital bildanalys kan vi på datorskärmen utföra samma arbete som man tidigare gjorde med ett förstoringsglas i handen.

Tänk till exempel på att det mänskliga ögat endast kan skilja mellan 30 och 50 olika nyanser av grått. Det exakta antalet avgörs av personens ålder och syn. En typisk digitalkamera kan fånga upp 256 olika nyanser av grått. Mycket av denna subtila information går förlorad för den mänskliga åskådaren på grund av ögats oförmåga att skilja mellan de finare färgnyanserna. När en bild återges i färg har det mänskliga ögat ännu svårare att uppfatta subtila toner och färgskillnader.

Med hjälp av digital bildbehandling kan kontraster, ljusstyrka, intensitet och färger manipuleras så att vi kan uppfatta sådant som annars skulle vara osynligt för det mänskliga ögat.

Av samma anledning har brottsutredare länge använt sig av brottsplatsfotografering för att kunna se det som ögat inte kan uppfatta.

Situationen är densamma när det gäller äkthetsvärderingar av målningar och andra konstverk.

En äkthetsvärdering skulle dock inte vara fullständig och tvivel skulle fortfarande förekomma om vi inte också gjorde en fysisk undersökning av målningen. Det är därför vi, som ett sista steg innan vi utfärdar äkthetsintyget, bokar ett möte med dig för att undersöka målningen.

Kontakta oss om du äger en målning eller annat konstverk som behöver äkthetsvärderas, så hjälper vi dig.