Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR

Art Experts hälsar dig välkommen till vår webbplats. Den här webbplatsen ägs och drivs av Art Experts För webbplatsen gäller följande Användarvillkor. För att kunna bemöta förändrade omständigheter kan Användarvillkoren ändras efter eget gottfinnande.

ÄGANDERÄTTEN TILL INNEHÅLLET

Vi ger dig en icke överförbar engångslicens, som kan tas tillbaka, att för eget bruk använda innehållet på vår webbplats i enlighet med Användarvillkoren. Innehållet på webbplatsen, oavsett om det är text eller bilder, får inte överföras, distribueras, kopieras, förändras, användas till derivativa verk, tillgängliggöras för kommersiella eller ickekommersiella syften utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. Innehållet på Art Experts webbplats skyddas av den lagstiftning som rör copyright, varumärken och annan intellektuell egendom.

VARUMÄRKEN

Du får inte visa upp eller på något annat sätt använda Art Experts namn eller varumärken utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. Namnet Art Experts och Art Experts är varumärken ägda av Art Experts i enlighet med den amerikanska varumärkeslagstiftningen.

INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN

Art Experts tar inget ansvar för att något material på vår webbplats är korrekt eller aktuellt. Du godtar innehållet i befintligt skick när du använder Art Experts webbplats. Art Experts ger inga garantier när i fråga om riktigheten när det gäller materialet på webbplatsen. Allt ansvar för alla skador som kan uppstå genom några länkar på vår webbplats, varje användning som är förknippad med vår webbplats, allt material som är postat på den, inklusive skador utan begränsningar, oavsett hur dessa uppstått eller dess orsaker eller förutsägbarhet, exkluderas härmed uttryckligen enligt gällande lags fulla utsträckning. Dessutom exluderas alla garantier som är inbegripna i rättspraxis, sedvanerätt eller författningssamlingar.

SKADEERSÄTTNING

Du går med på att hålla oss och våra agenter, frilansare, anställda och samarbetspartners fria från alla krav, stämningar eller juridiska åtgärder, liksom alla kostnader, inklusive advokatarvoden, förluster, skador, skulder som kan uppstå på grund av ditt bruk eller missbruk av denna webbplats, eller på grund av brott mot Användarvillkoren.

GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

Alla juridiska åtgärder som rör Art Experts webbplats måste tas upp i tillämplig statlig eller federal domstol i Florida. Staten Floridas lagar styr all användning av Art Experts webbplats och dessa Användarvillkor. Konflikter mellan olika juridiska skolor är ej applicerbara på fall som rör Art Experts: denna åtgärd gäller för dessa.

MEDDELANDEN OM PÅSTÅDDA COPYRIGHTINTRÅNG PÅ DENNA WEBBPLATS

Alla meddelanden om påstådda intrång på copyright eller annan intellektuell egendom måste uppfylla villkoren i 17 U.S.C. 512(c) (3). Den utnämnda mottagaren för sådanan meddelanden är:

E-post: mb@artexpertswebsite.com

öVRIGT

Om någon domstol finner att något av dessa Användarvillkor inte går att beivra, är olagligt eller ogiltigt kommer det villkoret att bortses ifrån utan att det påverkar giltigheten hos återstående villkor. Art Experts förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra innehållet på denna webbplats när helst man väljer att göra detta efter eget gottfinnande.