”HUR MYCKET ÄR MIN TAVLA VÄRD?” ÄR DEN VANLIGASTE FRÅGAN SOM VÅRA EXPERTER FÅR.

Om du har ett konstverk som har autentiserats av Art Experts eller kan tillhandahålla dokumentation från en annan ansedd organisation, kan vi fastställa dess marknads- eller ersättningsvärde. Vi utför värderingar för försäljning, försäkring, fastighetsvärdering, skilsmässobosättningar och avdragsgilla donationer. På begäran kan vi också tillhandahålla villkorliga bedömningar av verk som ännu inte har autentiserats.

Alla våra bedömningar är helt förenliga med den senaste utgåvan av Uniform Standards of Professional Appraisal Practice. Vi är kvalificerade bedömare enligt definitionen i § 170 (f) (11) och 6695A i Internal Revenue Code. Art Experts går utöver Uniform Standards of Professional Appraisal och håller all personal på högsta nivå av opartiskhet och sekretess.

 

Vänligen kontakta oss för att få ditt konstverk bedömt.

VIA EPOST: info@artexpertswebsite.com
VI SVARAR VANLIGTVIS PÅ FÖRFRÅGNINGAR INOM 24 TIMMAR.