Czy masz oryginalny obraz, rysunek, grafikę lub
rzeźbę znanego artysty?
oraz
Ile są warte?

line


Uwierzytelniamy, certyfikujemy i oceniamy wartość wszystkich dzieł wszystkich artystów

  • Badanıa - Badanıa Prowenıencjı - Analızy - Testy Naukowe - Studıa Forensyczne - Fotografıa Specjalna - Sygnatury – Datowanıe
  • Specjalıścı Z Wıelkıej Brytanıı, Irlandıı, Belgıı, Fınlandıı, Nıemcy, Francjı, Włoch, Hıszpanıı, Portugalıı, Ukraıny, Chın, Argentyny, Kanady, Usa.
  • Podróżujemy Wszędzıe, Aby Badać Obrazy I Kolekcje
art

Napisz do nas, a my natychmiast odpowiemy. Przyjazna, uprzejma obsługa wysoko wykształconych historyków sztuki i ekspertów.

art

20Lata doświadczenia

O nas

20-LETNIE DOŚWIADCZENIE W UWIERZYTELNIANIU


Pracujemy dla licytatorów, galerii sztuki, muzeów, uniwersytetów, kancelarii prawnych, firm ubezpieczeniowych, rządów, organów ścigania, prywatnych kolekcjonerów, inwestorów, spekulantów, rzeczoznawców, planistów finansowych, fundacji, komitetów, kolekcji korporacyjnych, programów telewizyjnych, publikacji o sztuce, właścicieli rodzinnych majątków, właścicieli prywatnych, nabywców profesjonalnych i amatorów.

MORZE »

OTO NIEKTÓRZY Z ARTYSTÓW, KTÓRYCH DZIEŁA CZĘSTO UWIERZYTELNIAMY I O KTÓRYCH DUŻO WIEMY:

Thayer, Bierstadt, Calder, Jawlensky, Amelia Pelaez, Warhol, Vernet, Arshile Gorky, Asher Brown Durand, Renoir, Rodin, Griessmann, Murillo, Bengt Lindstrom, Buffet, Pissarro, Hallberg, Fratin, Salvador Dali, Shang Daqian, Siqueiros, De Kooning, Degas, Diego Rivera, Eisman Semenowsky, Bieler, Fra Paolino, Zuniga, von Bremen, Luks, Gilbert Stuart, Poleo, Barnoin, Ple, Barye, Murphy, Levitan, Jackson Pollock, van Ruysdael, James Whistler, Basquiat, Jerzy Kossak, Miró, John Marin, Miranda, Klever, Kandinsky, Haring, Moholy-Nagy, LeRoy Neiman, MacIver, Riou, Tiffany, Valtat, Chagall, Carreno, Hobbema, Monet, Poussin, Rockwell, Picasso, Peter Max, Portocarrero, Barradas, Robert Henri, Erté, Lichtenstein, Rudolph Ernst, Wilkie, Cole, Doughty, Thomas Moran, Titian, van Gogh, Morris, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Carracci, Caravaggio,Veronese, Botticelli, Canaletto, Goya, Velazquez, Kahlo, Manet, Sisley, Rembrandt, Rubens, Delacroix, Turner, David, Dufy, Dou, Durer, Malevich, Suetin, Modigliani.

art