VETENSKAPLIGA METODER

Vi använder den mest avancerade tekniken för att utföra de vetenskapliga tester och undersökningar som kan hjälpa till att autentisera:

 • C14-datering
 • Dendrokronologi
 • Termoluminiscens
 • Röntgen
 • Multispektral fotografi
 • Pigmentanalys
 • Ultraviolett undersökning
 • Granskning av handlingar
 • Undersökning av namnteckningar
 • Undersökning av handstil
 • Lingvistik
 • DNA
 • Fingeravtryck
 • Och ytterligare 20 möjliga tester
 • Autentisering av målningar, teckningar eller skulpturer ökar deras värde enormt.