Onko sinulla kuuluisan taiteilijan tekemä, aito
maalaus, piirustus, vedos tai veistos?
Ja
minkä arvoinen se on?

line


Todennamme, vahvistamme ja arvioimme kaikkien taiteilijoiden kaikkien teosten arvon.

  • Tutkımus – Alkuperää Koskeva Tutkımus – Analyysıt – Tıeteellıset Kokeet – Rıkosteknıset Tutkımukset – Erıkoısvalokuvaus – Allekırjoıtukset – Ajoıtus
  • Asıantuntıjoıta Isossa-Brıtannıassa, Irlannıssa, Belgıassa, Suomessa, Saksassa, Ranskassa, Italıassa, Espanjassa, Portugalıssa, Ukraınassa, Kıınassa, Argentıınassa, Kanadassa Ja Yhdysvalloıssa.
  • Matkustamme Kaıkkıalle Tutkımaan Maalauksıa Ja Kokoelmıa.
art

Lähetä meille sähköpostia – vastaamme välittömästi. Ystävällistä, kohteliasta palvelua.
Korkeasti koulutetut taidehistorioitsijat ja asiantuntijat.

art

20Vuosikokemus

Meistä

20 VUODEN TODENNUSKOKEMUS


Työskentelemme huutokauppiaiden, taidegallerioiden, museoiden, yliopistojen, asianajotoimistojen, vakuutusyhtiöiden, hallitusten, lainvalvontaviranomaisten, yksityisten keräilijöiden, sijoittajien, keinottelijoiden, arvioijien, rahoitussuunnittelijoiden, säätiöiden, komiteoiden, yrityskokoelmien, TV-ohjelmien, taidejulkaisujen, perheomaisuuksien, yksityisomistajien sekä ammattilais- ja harrastajaostajien kanssa.

LUE LISÄÄ »

LUETTELO TAITEILIJOISTA, JOITA TODENNAMME USEIN JA JOTKA TUNNEMME ERITTÄIN HYVIN

Thayer, Bierstadt, Calder, Jawlensky, Amelia Peláez, Warhol, Vernet, Arshile Gorky, Asher Brown Durand, Renoir, Rodin, Griessmann, Murillo, Bengt Lindström, Buffet, Pissarro, Hallberg, Fratin, Salvador Dalí, Shang Daqian, Siqueiros, De Kooning, Degas, Diego Rivera, Eisman Semenowsky, Bieler, Fra Paolino, Zúñiga, von Bremen, Luks, Gilbert Stuart, Poleo, Barnoin, Ple, Barye, Murphy, Levitan, Jackson Pollock, van Ruisdael, James Whistler, Basquiat, Jerzy Kossak, Miró, John Marin, Miranda, Klever, Kandinsky, Haring, MoholyNagy, LeRoy Neiman, MacIver, Riou, Tiffany, Valtat, Chagall, Carreño, Hobbema, Monet, Poussin, Rockwell, Picasso, Peter Max, Portocarrero, Barradas, Robert Henri, Erté, Lichtenstein, Rudolph Ernst, Wilkie, Cole, Doughty, Thomas Moran, Tizian, van Gogh, Morris, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Carracci, Caravaggio, Veronese, Botticelli, Canaletto, Goya, Velázquez, Kahlo, Manet, Sisley, Rembrandt, Rubens, Delacroix, Turner, David, Dufy, Dou, Dürer, Malevitš, Suetin, Modigliani.

art