Obrazy cyfrowe

Powodem, dla którego wymagamy dostarczenia zdjęć cyfrowych jest to, iż wykonujemy analizę obrazu przy pomocy technik przetwarzania obrazów cyfrowych.

To właśnie analiza obrazu cyfrowego umożliwia nam zbadanie i przestudiowanie obrazu tak, jak gdyby - a pod wieloma względami nawet lepiej - dzieło było obecne naprzeciw nas.

Niektóre z najważniejszych narzędzi oferowanych przez oprogramowanie do analizy obrazu to:

 Czujniki krawędzi

 Klasyfikacja

 Ekstrakcja szczegółów

 Ekstrakcja tła

 Rozpoznawanie wzorów

 Dekonwulcja (rozplot)

 Dekonwulcja koloru

 Algorytm Fast Fourier Transform

 Krzywienie obrazu

 Rozszerzona głębia pola

 Kontrast

 Manipulacja kolorami