Tillskrivning

Tillskrivning syftar på konstnärskapet, eller på vem som är konstnären bakom målningen. Detta är den fråga som våra kunder oftast vill ha svar på. Varje målning där konstnären har identifierats korrekt stiger omedelbart i värde. Vi håller kostnaden för tillskrivning så låg som möjligt för våra kunder.

Det finns vanligtvis inga otvetydiga "ja"- eller "nej"-svar när det gäller tillskrivning. De relevanta saker vi undersöker för att bestämma tillskrivningen är:

  • Ämnet
  • Stilen
  • Användningen av material
  • Skicket

Sammantaget hjälper de här sakerna till att placera målningen i en specifik tid och plats. Det är alltså frågan om en komplicerad jämförelseanalys.

Vi delar sedan upp detta i underordnade frågor, som vi sedan studerar systematiskt innan vi kan besvara frågan om tillskrivning.

När det gäller målningar utför vi upp till fyrtiofem separata analysserier.

Röntgen och andra vetenskapliga prov kan ibland vara nödvändiga för att besvara frågor om målningens skick.

Vi forskar givetvis efter målningen i den relevanta historiska litteraturen och genomsöker de djupaste arkiven i syfte att spåra upp sanningen om målningens ursprung.

Signaturer är inte ett helt säkert tecken på tillskrivning. Dessa läggs ibland till på målningar av gallerister eller andra som försöker sälja målningen. Sådana tillskrivningar genom efterhandssignaturer kan vara både grundlösa och oriktiga.

Kontakta oss på mb@artexpertswebsite.com för mer information om våra tillskrivningstjänster.