Digitala bilder

Anledningen till att vi insisterar på att få digitala bilder är att vi utför en bildanalys med hjälp av en digital bildprocessteknik.

Det är användandet av de digitala bilderna som låter oss granska, studera och analysera målningarna som om – och i vissa fall bättre än om – de fanns i fysiskt tillstånd framför våra ögon.

Några av de viktigaste verktyg som det digitala analysprogrammet ger oss är:

 • Kantdetektion
 • Klassificering
 • Mönsteridentifiering
 • Bakgrundsidentifiering
 • Dekonvolution
 • Färgdekonvolution
 • Snabb Fouriertransform
 • Töjning
 • Utökat skärpedjup
 • Kontrast
 • Färgmanipulation